Over Water en Waterkluis

Water is een groot goed! Het is dan ook van groot belang dat water schoon, helder en veilig is. Hier levert Waterkluis een belangrijke bijdrage aan. Waterkluis biedt een integrale, structurele, innovatieve, duurzame en volledig oplossing voor schoon, helder en veilig drinkwater.

Het systeem van Waterkluis voorkomt stilstand en contaminatie van water, waardoor de hoge kwaliteit van het water in alle opzichten wordt gewaarborgd. Waterkluis richt zich in de zeer vroege ontwerpfase van de nutsvoorzieningen al op de integratie van haar systeem in drinkwaterleidingen van gebouwen, faciliteiten en huizen in de zeer vroege ontwerpfase van de nutsvoorzieningen. Het systeem onderscheidt zich op dat vlak dan ook van bestaande systemen, die noodoplossingen omvatten. Een investering in het systeem van Waterkluis levert een bijdrage aan de volksgezondheid, de kwaliteit van drinkwater en duurzaam bouwen.

Meer over wie wij zijn vindt u hier!

Meer over onze werkwijze vindt u hier!

Een offerte opvragen kan hier!