Werkwijze

Het waterkluissysteem bevat een drietal geoctrooieerde elementen die zorg dragen dat water in de waterinstallaties de juiste kwaliteit behoudt en in zijn geheel doorstroomt bij gebruik van een tappunt. De geoctrooieerde elementen zijn: een warmtelint in de drinkwaterleiding, dat zorgt voor het doden van pathogenen door middel van thermische desinfectie op ieder gewenst moment; een leegloopsysteem om stilstand van het water te voorkomen; het serieel (aftakkingsloos) ontwerpen van de drinkwaterleidingen.

Het Waterkluis-systeem is:
1. Uniek en kwalitatief hoogstaand, omdat het beschikt over een Kiwa-Ata Keur voor alle materialen die in de waterinstallatie worden toegepast.
2. Efficiënt, omdat het op elk gewenst moment geautomatiseerd tot spoeling en rapportage kan overgaan en het systeem geïntegreerd kan worden in een gebouwbeheerssysteem.
3. Energiezuinig, doordat het systeem weinig elektriciteit gebruikt, slechts de leidinginhoud wordt gedesinfecteerd en koud nagespoeld en het spoelwater als suppletiewater hergebruikt kan worden.

Het vakmanschap waarover wij beschikken zetten wij in om:

  • Advies te geven over het aanleggen van het waterkluis-systeem
    toezicht te houden op de uitvoering;
  • Het waterkluis-systeem te onderhouden;
  • De producten en diensten ter beschikking te stellen om het waterkluis-systeem aan te leggen;
  • Service te leveren gedurende de levenscyclus van het waterkluis-systeem.

Waterkluis hanteert hoge maatstaven voor zichzelf en voor de producten die afgeleverd worden. Het Kiwa-Ata keur rust op alle materialen die met het drinkwater in aanraking komen. De hoge eisen van wet- en regelgeving omtrent watervoorzieningen zijn als uitgangspunt genomen bij het ontwerpen van de installatie. Hierdoor kunnen wij een optimale garantie bieden.

Duurzaamheid

Waterkluis voldoet perfect aan de principes van de circulaire economie en PSS. Het systeem van Waterkluis kan worden aangeschaft of geleast. Bij lease wordt het systeem aan het einde van de levenscyclus van een gebouw ontmantelt en gerecycled.

Meer over circulaire economie en PSS

Circulaire economie wil het grondstoffengebruik van materialen en energie drastisch verminderen zonder aan kwaliteit in te boeten. Kort samengevat impliceert een circulaire economie dat ontwikkelde producten lang meegaan, eenvoudig worden herstelt, ontmanteld of gerecycled. Het ontwerk is gericht op minimale milieu-impact. Centraal in de circulaire economie staan nieuwe bedrijfsmodellen zoals cradle-to-cradle-productie en product-service-systems (PSS).

In het geval van de PSS is het niet meer de bedoeling om producten te verkopen, maar om diensten te leveren (performance economy) met producten die eigendom blijven van het bedrijf. Het aantal PSS-toepassingen groeit exponentieel en gaat van diensten via producten die je exclusief gebruikt, bijvoorbeeld autoleasecontracten, chemical leasing, pay per lux (betalen voor verlichting, zoals bij Philips) of via producten die je deelt zoals commercieel autodelen of fietsdelen. (Bron: EOS nr 12 dec 2016)